Sunday, 16 January 2022

RRB NTPC સ્કોર કાર્ડ નું પરિણામ 2022 RRB NTPC પરિણામ 2022 | RRB NTPC સ્કોર કાર્ડ 2022 | રેલ્વે ભરતી બોર્ડ (RRB) NTPC સ્કોર કાર્ડ 2022 પરિણામ બહાર આવ્યું

  • પોસ્ટનું નામ: બિન-તકનીકી લોકપ્રિય શ્રેણીઓ (CEN 01/2019)
  • CBT1 સ્કોર કાર્ડ, શોર્ટલિસ્ટ સ્ટેટસ અને પ્રશ્નપત્ર:  અહીં ક્લિક કરો
  • CBT1 પરિણામો/ કટ ઓફ માર્ક્સ:  અહીં ક્લિક કરો

વધુ વિગતો:  અહીં ક્લિક કરો
Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home