Monday, 31 January 2022

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પ્રશ્નપત્ર | જવાબ કી | પરિણામ 139/202021 GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર એડમિટ કાર્ડ 2021 :  ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) એ તાજેતરમાં સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ 3 નું અંતિમ પરિણામ 2022 બહાર પાડ્યું છે ,  ઉમેદવારે નીચે આપેલા લેખ અથવા gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તેમનું અંતિમ પરિણામ તપાસો.


સંસ્થા :  ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC)
પોસ્ટ:  સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ 3
જાહેરાત નંબર 139/2021
પરીક્ષા તારીખ:  08.08.2021

રાજ્ય કર નિરીક્ષક, વર્ગ-3 (જાહેરાત નં. 139/2020-21) ની 14-નવેમ્બર-2021 અને 21-નવેમ્બર-2021 ના ​​રોજ યોજાયેલી સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (મુખ્ય) નું પરિણામ આથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. - હું.

રાજ્ય કર નિરીક્ષક, વર્ગ-III સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા નિયમો, 2018, તારીખ 12મી ઑક્ટોબર, 2018ની જોગવાઈઓ અને તે પછી સમયાંતરે કરાયેલા સુધારા અને અન્ય સંબંધિત લાગુ માપદંડોને ધ્યાનમાં લઈને ઉપરોક્ત પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર એડમિટ કાર્ડ 2021
GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર એડ્રેસમાં ફેરફાર અંગેની સૂચના
GPSC STI પ્રશ્ન પેપર 2021
GPSC STI OMR શીટ 2021
GPSC STI પ્રોવિઝનલ આન્સર કી 2021
GPSC STI ફાઇનલ જવાબો 2021 GPSC STI ફાઇનલ જવાબો 2021
GPSC
2021 GPSC ફાઇનલ જવાબ

વધુ વિગતો માટે: અહીં ક્લિક કરો

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home