Friday, 31 December 2021

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ GSECL VS(JE)/VS ની જગ્યા માટે ભરતી 2021-22

 


ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSECL) એ VS(JE)/VS(PA-I)/Int ની જગ્યા માટે ભરતી માટેની પરીક્ષાનું સમયપત્રક પ્રકાશિત કર્યું છે. Mech./Jr. પ્રોગ્રામર, વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

VS(JE)/VS(PA-I)/Int ની જગ્યા માટે ભરતી માટે GSECL પરીક્ષાનું સમયપત્રક. Mech./Jr. પ્રોગ્રામર

પોસ્ટનું નામ અને પરીક્ષા તારીખ:

  • VS.(જુનિયર એન્જિનિયર)-ચૂંટણી: 17-01-22
  • VS.(જુનિયર ઇજનેર)-ઇલેક્ટ, VS.(પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ-I)-ઇલેક્ટ: 18-01-22
  • VS.(જુનિયર એન્જિનિયર)-મેક: 19-01-22
  • VS.(જુનિયર એન્જિનિયર)-મેક, VS(જુનિયર એન્જિનિયર)-સિવિલ: 20-01-22
  • VS.(જુનિયર એન્જિનિયર)- E&C, I&C અને ધાતુશાસ્ત્ર: 21-01-22
  • VS.(પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ-I)-મેક, જુનિયર પ્રોગ્રામર: 21-01-22
  • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક: 21-01-22


  • પ્રોવિઝનલ આન્સર કી પ્રકાશિત કરવી અને ઓબ્જેક્શન ટ્રેકરની શરૂઆતની તારીખ: 25-01-22
  • ઓબ્જેક્શન ટ્રેકરની છેલ્લી તારીખ: 28-01-22
  • ફાઇનલ આન્સર કી અને કામચલાઉ પરિણામનું પ્રકાશન: 17-02-22

પરીક્ષાનું સમયપત્રક: અહીં ક્લિક કરો

વધુ વિગતો માટે: અહીં ક્લિક કરો
Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home